Szent József Kiadó
1098 Budapest, Ecseri út 4. / 2. lph. fszt. 1.
Tel.: 06 20 978 6031
E-mail: szentjozsefkiado@t-online.hu
 
„Világ Királynője, könyörögj érettünk!”
             „Világ Királynője, imádkozzál velünk!”Kiadványaink:

!!!Megjelent a Natália nővér könyvsorozat I. és II. kötetének 2. kiadása!!!


* Natália nővér I. kötet

A XX. század nagy misztikusa és a Világ Királynője-tisztelet

272 oldal, képekkel + színes borító

Ára: 1700,-Ft
_________________________________

* Natália nővér II. kötet

A XX. század nagy misztikusa és a Világ Királynője-tisztelet

Tartalmazza a Többlet engesztelő imaóra szövegét is.

200 oldal, képekkel + színes borító

Ára: 1500,-Ft
_________________________________

* Natália nővér III. kötet

A XX. század nagy misztikusa és a Világ Királynője-tisztelet

240 oldal, képekkel + színes borító

Ára: 1500,-Ft

 

_____________________________________________

 

* Szeressétek Szent Józsefet!

Jézus nevelőatyjának életútja, és cselekedeteinek hatása a mi életünkre is

48 oldal + színes borító

Ára: 500,-Ft

 

 

______________________________________________

 

* Szent Rita, segíts!

A kedvelt olasz szent élete és imádságok közbenjárásáért

36 oldal, képekkel + színes borító

Ára: 500,-Ft______________________________________________

 

* Hinni szép – Katolikus Családi Katekizmus

E könyv kiváló segítséget nyújt a hit kérdéseire irányuló válaszok keresésében mindenki számára.

Mai, könnyen érthető nyelven segít bennünket a hit szépségeinek megismerésében és elmélyítésében.

192 oldal, Fr/5 méret, fényes műnyomó papíron,

igényes kivitelben, színes és fekete-fehér képekkel + színes borító

Ára: 1000,-Ft

/A kiadótól rendelve tíz példánytól 15% kedvezményt,

20 példánytól 30% kedvezményt adunk./

 
 
 

______________________________________________

 

* JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!

    Elsőpénteki engesztelő imaóra
 
Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek: „Jóllehet, az én akaratomból származó minden mű erős megpróbáltatásokat állt ki, mégsem megy át egy sem rettenetesebb megpróbáltatáson, mint az én egészen sajátos művem: a megváltás műve. ... De a világ nem olyan erős, mint amilyennek látszik... Az isteni irgalmasság diadalmaskodni fog ellenségeinek minden törekvése ellenére. Ez a mű sok szakít majd el a gonosztól.” 
 
Ma sokan nem gondolnak arra, hogy lelkük halhatatlan, hogy életük folytatódik mindörökre. Vagy Isten országában, vagy Isten nélkül, változtatás lehetősége nélkül, mindörökre.
 
Ez a 26 oldalas ki imafüzet segítséget kíván nyújtani templomi közösségek vagy egyének számára elsőpénteki imaóra megtartásához. Isten irgalmas szeretetének segítsége által sok veszély, sok baj elhárítható.
 

24 oldal, A/6 méret, színes borító

Ára: 250,-Ft

 
 
 
__________________________________________
 
 

* ELMÉLKEDÉSEK

   a JÉZUSOM, BÍZOM BENNED c. elsőpénteki imaórához

Ezek az elmélkedések kiegészítik az imaóra elmélyült megtartását, és ismereteinket is bővítik. Fontoljuk meg a fiatalabb Jakab apostol szavait, és kövessük útmutatását:
„Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok... Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése.” (Jak. 5,16-17.)
 
88 oldal, A/5 méret, színes borító
 
Ára: 500.-Ft 
 
 
 
 
__________________________________________
 
 
* Imádkozzunk a Kápolnáért!

   Írta: P. Gologi Lajos S.J.

A jezsuita P. Gologi felbecsülhetetlenül nagy szerepet töltött be Jézus Krisztus, a Világ Győzelmes Királya Engesztelési Művének ügyében. Egyelőre azonban egy 12 oldalas kis füzetben a valóban lánglelkű szerzetes néhány imáját adja közre a Szent József Kiadó. Hogy a kevés ima mégis milyen sok, azt azok tudják legjobban, akik elkötelezettségükben elhatározták, hogy naponta végigimádkozzák az egészet.

Bizonyára azonban már az is előbbre viszi a Világ Királynője Engesztelő Kápolna ügyét, aki naponta csak egy imát választ ki és mondja el, hittel, bizalommal felajánlva azt a kápolna felépítéséért.

Ezt a kápolnát maga az Úr Jézus tervezte meg az utolsó szellőzőnyílásig részletezve. Ez a kápolna Jézus Szeplőtelen Édesanyjának Világ Királynő-i székhelye lesz. Jézus Natália nővéren keresztül tudatta, milyen legyen a kápolna, és hogy hol legyen. A helyet a Natália nővér által elmondottak alapján P. Gologi találta meg rendtársával, P. Siska István Árpád atyával együtt. Harcukat, munkájukat az ellenség nem nézte tétlenül. A harcnak még ma sincs vége.

P. Gologi imáit érdemes tanulni is és mondani jártunkban-keltünkben. Kérjük őt és övéit, hogy imádkozzanak velünk a győzelemért. Mielőtt Isten hazahívta volna Natália nővért (1992), majd Gologi atyát (1997), az Úr Jézus Natália nővéren keresztül kijelölte azokat, akikre a feladatok végzésének folytatását bízta. Semmi nem maradt „gazdátlanul”.

P. Gologi megismerte Natália nővér Istentől rendelt munkatársát, majd ezt követően gyakran utazott vidékről „az Ecseribe”. A füzetkében lévő kép egyik ilyen alkalommal készült. Gologi atyáról több helyen lehet olvasni a Natália nővér c. könyvsorozat három kötetében is. Fénykép is van róla. (II. kötet 88.o., III. kötet 20.o.) Ezek a képek a Szent Anna réten készültek, a Normafánál. Gologi (Máriás) atya Nádi Ferenc plébánossal koncelebrál. Mindketten nagy apostolai a Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomnak, amelyre Mindszenty bíboros írásban adta főpásztori áldását.

Amikor a Szent Anna rétre megyünk, jó magunkkal vinni ezt a kis füzetet, hogy ott, szépen, lassan, mindent átgondolva, átelmélkedve imádkozzunk belőle.

12 oldal, A/6 méret

Ára: 100,-Ft
 

___________________________________
 
 
* A Kápolna

  Írta: Fogas Anna

A 16 oldalas kis füzet tájékoztatás céljából íródott 2004-ben. A kiadványt Nádi Ferenc plébános, a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület elnöke lektorálta.
Nádi atya a 40-es évektől ismerte a Nagy Magyar Engesztelés ügyét. Natália nővért Alsószentivánban ismerte meg, ahol Mindszenty bíboros kérésére Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök helyet adott a magyar alapítású új szerzetesrendnek, a Világ Királynője Leányainak. A rendet az Úr Jézus kérésére Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek hívta életre és Natália nővért nevezte ki rendfőnöknőnek. Amikor a rend székhelye megváltozott, Nádi atya kapcsolata megszakadt velük.
A rendszerváltozás után ismerte meg Nádi atya Natália nővér munkatársát és igen komoly munkakapcsolat jött létre. Életpéldája döbbenetes érték.

16 oldal, A/6 méret, képekkel + borító

 
Ára: 150,-Ft
 
 
 
__________________________________________
 
 
* Az elsőszombat megszentelése
   a Világ Királynője Szeplőtelen Szívének engesztelésére

Köztudott, hogy a Szűzanya Fatimában 5 egymás után következő elsőszombat megtartását, megünneplését kérte.

Jézus azonban a magyar Natália nővéren keresztül 9 elsőszombat megünneplését kérte az ő Édesanyjának, mint Világ Királynőjének tisztelőitől. (ld. Natália nővér c. könyvsorozat I. kötetében, 105-110. o.)

Ezzel az imafüzettel Kiadónk segítséget kíván nyújtani az elsőszombat megünnepléséhez. Több templomban már régóta így imádkoznak minden elsőszombaton, és éneklik az imafüzetben megtalálható Világ Királynője litániát (kottával). A 9 elsőszombat megtartásához igen komoly, igen fontos ígéreteket fűzött az Úr Jézus. Jézus ígéretei után a Szűzanya is tett egy vigasztaló, nagy ígéretet:

„Minden elsőszombaton bezárulnak a pokol kapui. (Senki el nem kárhozik ezen a napon.) A tisztítóhely kapui kinyílnak, lelkek a mennybe szállnak. Ez Fiam hatalmas szeretetének nagy műve, amellyel a lelkeket megjutalmazza, mivel Szeplőtelen Szívemet tisztelik.”

32 oldal, A/5 méret

Ára: 400,-Ft
 
 
 
______________________________________________
 

* Többlet engesztelő imaóra

Imaórafüzet  Jézus útmutatása szerint a Magyarországon elkövetett bűnök engeszteléséért.

88 oldal, A/6 méret, képekkel + színes borító

(Erre a kiadványra csak felhívjuk a figyelmet,

de nem árusítjuk.)


A Többlet engesztelő imaóra-füzet jelentősége rendkívül nagy. Ennek az imaórának a megtartását maga az Úr Jézus kérte 1988. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén Natália nővéren, a XX. század egyik legnagyobb, világszerte ismert misztikusán keresztül, amikor itt lakott a nővér nálunk.

Az Úr Jézus szó szerint megadta a tíz imaóra szándékot, és meghatározta, milyen imákból kerüljön összeállításra az öt imaóra-változat.

Az Úr Jézus üzenetének lényege a következő volt:

„Üzenem és kérem magyar gyermekeimet, mivel nehéz helyzet előtt áll az ország, és nem csupán az országnak, hanem az Egyháznak is szüksége van imára, kilenc hónapon keresztül még nagyobb imaerővel engeszteljenek, kimondottan az ország területén elkövetett bűnökért, heti egy engesztelő imaóra-többlettel. Az engesztelő imanapot és az engesztelő imaórát a lelkiatya az engesztelő testvérekkel együtt határozza meg. Az imaszándékot heti változtatással, mindig a soron következőt, az imaóra előtt jelentse be a lelkiatya vagy megbízottja…”

Az üzenet terjedt, sokan lelkesen fogadták. Komolyan vették, ha nem is mindenki, az Úr Jézus szavát:

„TARTSÁTOK MEG ezeket az imaórákat, és nem sejtett nagy kegyelmekben részesül ország-világ.”

Az engesztelők hittek és buzgón imádkoztak. Az újrainduló szerzetesrendek egyikében nem heti egy órában, hanem  saját elhatározásból  naponta megtartották az imaórát. Dr. Tóth János apát úr, az Üllői úti Szent Kereszt templom plébánosa az Oltáriszentség kitétele mellett, maga vezette az imaórát. Sok templomba kértek imafüzetet a plébánosok az egész országból. Négy kiadásban, 16 ezer példány került kézbe, a harmadik kiadástól a Győri Egyházmegyei Hatóság 255/1991. sz. engedélyével.

Nem sokáig kellett várnunk, hogy nagy változásokat tapasztalhasson meg az ország-világ.

Voltak, akik eljöttek Natália nővérnek mondani, hogy nem szeretnék abbahagyni 9 hónap után az imaóra megtartását, mert látják a hatását.

Az Úr Jézus az éjszakai imádás óráiban többek között a következőket mondta erre:

„Szép volna, ha a nép magától folytatná. Többnyire esőcseppek formájában kapjátok a kegyelmeket, pedig záporeső formájában kaphatnátok…”

És a nép folytatta. És sok minden megváltozott. Aztán, néhány kivételtől eltekintve (vannak kezdettől hűséges imacsoportok és újak is, de kevesen…) abbahagyták a Többlet engesztelő imaóra megtartását.

Vajon mi lett a 16 ezer imafüzettel? És vajon nem áll-e most is nehéz helyzet előtt az ország, a világ, az Egyház?

Ez az imafüzet nincs kereskedelmi forgalomban.

Ezt az imafüzetet csak azok kaphatták „a Szűzanya személyes ajándékaként”, akik az ő Szentséges Fia útmutatása szerint kívánnak engesztelni.

 

______________________________________________

 

* 16 féle kétoldalas és egy négyoldalas imakép

méret: 8 x 11 cm
 
A kétoldalas kép ára: 20,-Ft 
A négyoldalas kép ára: 30.-Ft

Érdeklődni lehet a kiadónál, ill. kapható az Ecclesia könyvesboltjában és a Kárpátia udvarban, a Szent Ferenc (Fioretti) Könyvesboltban.
                     © copyright 2013. Szent József Kiadó. Minden jog fenntartva. Impresszum